Miljö

Klimatsmart, tryggt och säkert

Med Uppsalas största miljöbilsflotta skulle vi kunna luta oss tillbaka.
Det gör vi inte. 

 • Vi är certifierade enligt ”Säker Grön Taxi” som följer den internationella standarden ISO 14001. 
 • Idag består vår flotta av 150 fordon.
 • 45 av våra bilar drivs med biogas.
 • Samtliga personbilar uppfyller 2013 års miljökrav.

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter visar vår inställning:

 • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi ska sträva efter att våra taxitransporter utförs med de miljömässigt bästa fordonen och bränslen.
 • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Visste du att...

En genomsnittlig taxiresa med Uppsala Taxis bilar släpper ut 59,4 gram CO2 per km.

 

 

Jorden runt på 24 timmar

Varje dygn kör våra taxibilar ca 4000 mil.
Det motsvarar ett varv runt jorden.

64,7% av den sträckan är med kund i bilen. Ett av våra miljömål är att minska andelen tomkörning utan kund.