Säker Grön Taxi

Vårt miljöarbete har på kort tid skördat framgångar

Vi följer Grön Taxi som är ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001 och används för att säkerställa en ständig minskning av den negativa miljöpåverkan företaget kan generera. 

Tidsatta och mätbara miljömål bestäms och kontrolleras. 

I projektet ingår att en miljörevisor årligen kontrollerar att taxiföretaget uppfyller systemkraven och att miljömålen nås. 

Säker Taxi är ett transportkvalitetsledningssystem som Svenska Taxiförbundet står bakom. 

Det bygger också på den internationella standarden ISO 14001 och skall användas för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller trafiksäkerhet och service. 

För att du som kund ska kunna känna dig säker på att du åker en miljöcertifierad bil är varje bil markerad invändigt eller utvändigt med en certifieringsdekal. 

Uppsala Taxi tillämpar dessutom ett effektivt GPS-trafikledningssystem som innebär att vi alltid skickar den bil som geografiskt befinner sig närmast dig. 

Tack vare systemet med GPS-navigering minimeras eventuella tomkörningar.