Säkerhet

Uppsala Taxi är Uppsalas största taxibolag. Vi har varit verksamt dygnet runt sedan 1926

Vi nöjer oss inte med att vara störst. Vi ska vara bäst. 

Därför satsar vi hårt på säkerhet.

Det ska vara tryggt och säkert att resa med oss.

Förarna är utbildade i trafiksäker och sparsam körning (Eco-driving). 
Vi genomför regelbunden utbildning i hjärt-lungräddning, brandskydd och "först på olycksplats" för all vår personal.

Alkolås
Uppsala Taxi monterade som första taxibolag i värden alkolås i alla våra bilar redan år 2000. Idag använder vi modell ALCOLOCK™ V3
Låset är kopplat till tändningen vilket förhindrar start av bilen om alkohol detekterats.

Förarnas behörighet
Uppsala Taxi är anslutet till en tjänst där vi automatiskt varje dag får en bekräftelse att våra förare har giltig behörighet att köra taxi.
Läs mer>

Förarens säkerhet

För förarnas säkerhet är våra taxibilar utrustade med skyddskamera och GPS-styrt larm.
För att skydda passagerarnas integritet tas bildernas från kameran endast fram i samarbete med polisen.

Bilarna är lätta att känna igen, har en enhetlig design och våra chaufförer har alltid uniform och legitimation synlig i bilen. 

Du ska kunna lita på att det är en bil från Uppsala Taxi du kliver in i.

Reser du med barn? 
Säg till vid bokningen så ordnar vi så att taxibilen kommer med monterad bilbarnstol. (Avgift 75 kr)

Trafikledningssystem i framkant.
Uppsala Taxi tillämpar den senaste tekniken vad gäller GPS-styrt trafikledningssystem.

HLR

Vi utbildar återkommande all vår personal i Hjärt-lungräddning, brandskydd och hur man agerar på en olycksplats.

Först i världen

Uppsala Taxi var det första taxibolaget i världen med att installera alkolås i bilarna!
Redan år 2000 installerade vi alkolås i alla våra fordon.